หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชิญติดธงสัญลักษณ์พระเทพฯ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Author by 4/02/15No Comments »

13-12-2557-13-25-44      จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวน ผู้บริหารสถานที่ราชการ และบ้านเรือนของประชาชนร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายสีม่วงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้แจ้งผ่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งสื่อมวลชน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปว่า เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอให้ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกันทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติตามที่เห็นสมควร

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งส่วนกลาง และที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ การเชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 อีกทั้งได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล หรือจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง  นอกจากนั้น ยังขอเชิญชวนประชาชนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยสั่งซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดทุกจังหวัด ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ราคาเข็มละ 300 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายได้มอบให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112740