หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชิญร่วมบริจาคหนังสือให้น้อง งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี มช.

Author by 23/01/15No Comments »

150119162649         ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2558  เวลา 09.00-20.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ที่บริเวณทิศเหนือของศาลาอ่างแก้ว มช. การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี  แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21 มีกิจกรรมหลัก 3 เรื่องคือ 1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ จากร้านจำหน่ายหนังสือ สำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 บูธ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือดี ราคาพิเศษ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น  2. กิจกรรม “นักเขียนพบผู้อ่าน” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจเกิดการอ่านและ  การเขียนมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอ่านกับนักเขียน  3. กิจกรรม “Book Caravan” ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน หนังสือใหม่ หรือหนังสือใช้แล้วสภาพดี ให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยเติมฝันและส่งเสริมการศึกษารวม 4 แห่ง คือ 1. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  ต.แม่แรม  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  2. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   3. โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ 4. โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยมีจุดรับบริจาคหนังสือ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด บูธประชาสัมพันธ์ในงาน CMU Book Fair  อมช. และห้องสมุดคณะทุกแห่ง หรือร่วมส่งหนังสือบริจาคได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 ส่วนผู้ประสงค์ร่วมบริจาคเงินสามารถโอนเข้าชื่อบัญชี “โครงการ BOOK CARAVAN” สำนักหอสมุด มช. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-0-11561-4  ธนาคารกรุงเทพ สาขามช.(ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 053-944531 โทรสาร 0-5322-2766.