หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่คัดเลือกทหารเกณฑ์ ทั้ง 25 อำเภอ 1-10 เมษายนนี้

Author by 2/04/15No Comments »

maxresdefault          พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า กองทัพบก จะตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2558 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จะตรวจเลือกระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน เว้นวันที่ 6 เมษายน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. แบ่งการตรวจคัดเลือกออกเป็น 4 คณะ 4 อำเภอ วันที่ 1 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอเวียงแหง ดอยสะเก็ด แม่ออน และอมก๋อย วันที่ 2 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง(ครั้งที่หนึ่ง) และแม่แจ่ม วันที่ 3 เมษายน ดำเนินการคัดเลือก ณ หอประชุมอำเภอฝาง (วันที่หนึ่ง) เมืองเชียงใหม่(โรงพละ 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) สันกำแพง(วันที่สอง) และดอยเต่า

วันที่ 4 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอฝาง(วันที่สอง) เมืองเชียงใหม่ (วันที่สอง) ณ โรงพละ 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ หอประชุมอำเภอแม่ริม และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด วันที่ 5 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอไชยปราการ เมืองเชียงใหม่ (วันที่สาม) โรงพละ 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ หอประชุมอำเภอแม่ริม และดอยหล่อ วันที่ 7 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง(วันที่หนึ่ง) สารภี (วันที่หนึ่ง) ร.ร.สารภีพิทยาคม สันทราย (วันที่หนึ่ง) และจอมทอง วันที่ 8 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง (วันที่สอง) สารภี (วันที่สอง) ณ ร.ร.สารภีพิทยาคม สันทราย (วันที่สอง) และสันป่าตอง (วันที่หนึ่ง) ณ ศูนย์พละสันป่าตอง วันที่ 9 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอพร้าว หางดง (วันที่หนึ่ง) แม่วาง และสันป่าตอง (วันที่สอง) วันที่ 10 เมษายนวันสุดท้าย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว หอประชุมอำเภอหางดง สะเมิง และหอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินประจำปี 2558 ตามที่สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งไว้ และขอเชิญประชาชนที่สนใจติดตามการคัดเลือกทหารกองเกินตามอำเภอต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558 รายละเอียดติดต่อได้ที่สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112714