หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

Author by 9/07/14No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง        เชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เตรียมกำหนดแนวทางเป็นรูปธรรมการจัดระบบบริการรถสี่ล้อต่างอำเภอเข้าจอดสถานีขนส่งเท่านั้น แล้วให้รถสี่ล้อแดงให้บริการพื้นที่ตอนใน เตรียมถกรายละเอียดอีกรอบเพื่อให้เห็นรูปธรรมคืนความสุขโดยเร็ว

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 ก.ค.2557 ที่ห้องประชุมตึกกองอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการประชุมแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะของเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ. โกศล ประทุมชาติ รอง ผบ.มทบ.33 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และมีนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจ.เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจ.เชียงใหม่และรองประธานคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการที่มีทั้งภาคเอกชนหอการค้า ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และประธานสหกรณ์เดินรถกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมหารือ นัดแรกหลังจากคณะ กรรมการอำนวยการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจ.เชียงใหม่ตั้งขึ้นภายใต้คำสั่งของกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 33 ที่มีการเรียกทุกส่วนหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและประชาชนร้องเรียนอย่างมาก

ในการนี้นายชาญชัย ได้กล่าวว่า การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหารถสาธารณะของ จ.เชียงใหม่ในวันนี้ ได้ข้อสรุปโดยคร่าวๆ คือ ในส่วนของรถสองแถว รถโดยสารที่วิ่งจากต่างอำเภอ เข้ามายังเขตเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งสีขาว (สายอำเภอแม่แตง-เมืองเชียงใหม่) และสีเหลือง(สายอำเภอแม่ริม-เมืองเชียงใหม่) จะได้ให้เหล่าสหกรณ์เดินรถทั้งหมดปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยต้องไปจอดที่สถานีขนส่งเท่านั้น คือสถานีขนส่งช้างเผือก และสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต

ในส่วนของผู้โดยสาร เมื่อลงจากสถานีขนส่งแล้ว ในการเดินทางเพื่อจะเข้าไปใน เขตพื้นที่ชั้นใน ต้องใช้บริการรถโดยสารสองแถวสีแดงเท่านั้น ที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนให้รถโดยสารสองแถวต่างอำเภอ ไม่ได้จอดในสถานีขนส่งทั้งหมด จะมีการนำรถเข้ามาจอดยังพื้นที่ชั้นในได้แก่ตลาดวโรรส หรือในเขตเทศบาล ตามจุดต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันเช่นนี้ถือว่าจะสามารถนำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ในเร็ววันนี้ จะเป็นการแก้ไขทำให้การจราจรในตัวเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ทุกคนต้องการ ถือว่าได้ข้อยุติที่ดีมาก ไม่ต้องมีงบประมาณในการมาปรับปรุงแผนการเดินรถใหม่แต่อย่างใด

ขนส่ง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ที่สำคัญในส่วนของการเดินรถต่างๆ ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการจะต้องมีการลงโทษ เช่น การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้อีกเพื่อดูในรายละเอียดปลีกย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเหล่าสหกรณ์เดินรถที่มาในวันนี้ ต่อไป.