หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่บริจาคโลหิตลำพูนช่วยคนพิการวันแม่

6ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา มีประชาชนร่วมงานล้นหลาม ส่วนที่ลำพูน จังหวัดฯเหล่ากาชาดฯ ช่วยคน พิการด้วยการมอบรถเข็นและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดย นางสาววัชรี ประสิงห์ รักษาหัวหน้าภาคบริกาโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่บริการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

หลังสิ้นสุดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 547 คน แต่ผ่านการคัดกรองเพียง 479 คน เนื่องจากมีอาการตื่นเต้นนอนไม่หลับทั้งคืนก่อนมา บริจาคโลหิต นอกจากนั้น ในวันเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตฯ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หน่วยเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง นำคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมบริจาคโลหิต มีผู้ประสงค์จะบริจาครวม 129 คน ผ่านการคัดกรองเพียง 107 คน ด้วยสาเหตุพักผ่อนไม่เพียงพอเช่นกัน รวมผู้บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น  586 คน

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน ที่เรียนดี แต่ ขาดแคลนทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา  84 พรรษา ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน ตำบลต้นธง อ.เมืองลำพูน และสร้างขวัญ- กำลังใจ แก่ เยาวชน ให้หมั่น ศึกษา เล่าเรียน เป็นกำลังสำคัญ ของครอบครัว และ ประเทศชาติ โดย นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปาจรีย์ อ่อนสอาด นายกเหล่ากาชาดฯ มอบทุนการศึกษา แก่ นักเรียน จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท มอบรถเข็น ให้แก่ ผู้พิการ อีกจำนวน 10 ราย รวมมูลค่า 32,000 บาท.