หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มั่นใจผ่านอบรมจะกลับมามีคุณภาพ

Author by 3/05/15No Comments »

บำบัดฟื้นฟู        เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่(ด้านหลังอ่างเก็บน้ำหนองฮ่อเชียงใหม่) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเมือง ฝ่ายปกครองรุ่นที่ 1 ประจำงบประมาณ 2558  ตามโครงการของกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่จะฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายของผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เสพยาให้หายขาด มีระเรียบวินัยแก่ตนเอง ให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบความถนัด

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ในแต่ละปีที่ผ่านการอบรมแล้ว ส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงตนเองให้กลับมามีสุขภาพที่ดี และมีความสนใจในวิชาชีพที่สร้างรายได้ ไม่ก่อปัญหาแก่ครอบครัว และสังคมอีก เช่นเดียวกับผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ จำนวน 60 คน ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนจนถึง 11 พฤษภาคม 2558 คาดว่าเมื่อผ่านการฟื้นฟุไปแล้ว จะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้ การเข้ารับการอบรมถือเป็นโครงการให้ผู้สมัครใจในการบำบัด เข้ารับการบำบัดรักษา และอบรม มาจาก 8 อำเภอได้แก่ อ.เมือง, จอมทอง, แม่แจ่ม, เชียงดาว, แม่ริม, สะเมิง, ฝาง และอมก๋อย ตามโครงการนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ให้นโยบายว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะต้องดำเนินการทั้งการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ถือว่าผู้ติดยาเป็นผู้ป่วย เมื่อผ่านการบำบัดแล้วพวกเขาจะกลับมาเป็นคนมีคุณภาพได้ จึงจัดขึ้นปีละหลายรุ่น ๆนี้ถือเป็นรุ่นแรกของปีงบประมาณ 2558.