หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่เขียวฯเสวนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน”

Author by 4/02/16No Comments »

ปลูกต้นไม่้ในใจคน              เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่วัดป่าแดงมหาวิหาร เชิงดอยสุเทพ(ด้านใต้) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2 ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ชาวตำบลสุเทพ และเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม จัดงานเสวนา Tree talks ในเรื่อง “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ร่วมสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี  โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางผ่องใส เพ็งมาวัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานจาก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในตำบลสุเทพ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ครูนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และประชาชนที่สนใจคับคั่ง

การเสวนา Tree talks ประกอบด้วยวิทยากร คือ พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อมนายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอาจารย์สวาท จันทร์ทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปางแฟนนายธวัช ขัดผาบ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าน.ส.อมรรัตน์ โชติกะมงคล เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมดำเนินรายการโดย น.ส.แสงดาว แบนซิเกอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ น.ส.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล คณะสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลังจากนั้น มีกิจกรรมติดป้ายชื่อต้นไม้ กิจกรรมแจกต้นไม้ผักสวนครัว เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน และนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ เยียวยารักษา และปกป้องไม่ให้มีการตัดรานแต่งกิ่งแบบทำลาย.