หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่เตรียมงานใหญ่ รับหลวงปู่ทอง ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นพรหม

Author by 6/12/16No Comments »

 300px-พระธรรมมังคลาจารย์_(ทอง_สิริมงฺคโล)_01       คณะสงฆ์-จังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาศิษยานุศิษย์เตรียมรับพระมหาเถระหลวงปู่ทอง สิริมังคโลได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นพรหมที่ พระพรหมมงคล วิ. วันพุธนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ประธานต้อนรับ วัดพระสิงห์ฯ พร้อมพระเถระได้เป็นเลื่อนสมณศักดิ์อีก 3 รูป หลวงพ่ออินทร์คำได้รับพระมงคลสิริ”  ส่วนที่จอมทองตั้งขบวนใหญ่ปิดถนนสายหลักต้อนรับหลวงปู่ยิ่งใหญ่

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ได้พระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ 159 รูป ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ยังความปลาบปลื้มปีติแก่พุทธศาสนิกชน พสกนิกรเป็นล้นพ้นนั้น สำหรับสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏหรือชั้นพรหมในส่วนภูมิภาคได้รับเพียง 1 รูป คือ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 และประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์หนเหนือ เป็นที่ พระพรหมมงคล วิ.

นอกจากนั้น ยังมีการเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราช 1 รูป พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน อ.แม่อาย อายุ 55 ปี ป.ธ.7 MA. เป็นพระราชปัญญาเวที  และพระราชาคณะชั้นสามัญ 2 รูป คือ พระครูวรวรรณาภรณ์ หรือหลวงปู่อินทร์คำ อินทวัณโณ วัดไชยสถาน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อายุ 88 ปี เป็นที่ พระมงคลสิริ และพระครูภาวนาวิรัช หรือพระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณณสีโล วัดร่ำเปิงตะโปทาราม อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นเจ้าคุณที่ พระภาวนาธรรมาภิรัช ซึ่งพุทธบริษัท ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดย ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดถึงศรัทธาประชาชน ได้เตรียมต้อนพิธีต้อนรับและสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตร เป็นเบื้องต้นตามประเพณีในวันพุธที่ 7 ธันวาคมนี้   ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระเทพปริยัต เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่น่าปีติยินดีที่พระมหาเถระของเชียงใหม่ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เลื่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้ ถือเป็นปฐมกาลในสมัยรัชกาลที่ 10 แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมต้อนรับไว้แล้ว มีกำหนดการดังนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. พิธีต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบิน 41 จากนั้นจะจัดขบวนแห่อัญเชิญสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทานขึ้นขบวนรถแห่เข้าสู่เมืองเชียงใหม่ ผ่านประตูช้างเผือก และหยุดลงหน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แล้วนำขบวนเดินเท้ารับพระมหาเถระผ่านสี่แยกกลางเวียงเข้าสู่วัดพระสิงห์ สักการะพระพุทธสิหิงค์ ก่อนแล้วเข้าสู่พิธี ณ พระวิหารหลวง โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธาน มีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ร่วมต้อนรับ ฝ่ายฆราวาส มี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการ มีพิธีถวายมุทิตาจิตแด่พระมหาเถระ เป็นเสร็จพิธี จากนั้นพระมหาเถระจะเดินทางกลับวัดภูมิลำเนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระพรหมมงคล วิ.  หรือหลวงปู่ทอง สิริมังคโล นับเป็นพระมหาเถระชั้นรองหิรัญบัฏสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ เป็นที่ปลาบปลื้มดีใจของชาว อ.จอมทอง ตลอดถึงศิษยานุศิษย์สายวิปัสสนากรรมฐาน จึงกำหนดพิธีต้อนรับในวันที่ 7 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยจัดตั้งขบวนต้อนรับ มีขบวนช้างเพื่อรับสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน บริเวณหน้าบริษัทโตโยต้า สาขาจอมทอง ถ.เชียงใหม่-ฮอด เมื่อหลวงปู่ทอง สิริมังคโล ไปถึงก็จะรับของพระราชทานขึ้นหลังช้าง เคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ผ่านลานพระธาตุเจดีย์ ไปสู่ศาลาหทัยนเรศวร จากนั้นจะมีพิธีต้อนรับคำรบที่สองโดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทางด้าน พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 แจ้งว่า สำหรับพิธีต้อนรับเจ้าคุณใหม่ พระภาวนาธรรมาวิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโปทาราม นั้น คณะสงฆ์ และเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีต้อนรับภายในวัดร่ำเปิงอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะศิษย์บรรพชิต แม่ชี ฆราวาส อุบาสกอุบาสิกา จำนวนมากจะถวายมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ขณะที่ พระไพบูลย์ เลขานุการคณะสงฆ์วัดไชยสถาน ต.ป่าบง อ.สารภี แจ้งว่า คณะสงฆ์ คณะข้าราชการอำเภอสารภี ศรัทธาประชาชน และศิษยานุศิษย์ จะร่วมกันต้อนรับ พระมงคลสิริ หรือหลวงปู่อินทร์คำ อินทวัณโณ อย่างสมเกียรติที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรเป็นเจ้าคุณปฐมกาลในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยจัดตั้งขบวนต้อนรับหน้าประตูวัดเข้าสู่วิหารไม้สักทอง แล้วร่วมกันถวายมุทิตาสักการะ