หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่เร่งกระตุ้นรับรู้ ฉลอง 720 ปีตลอดทั้งปี

Author by 24/03/16No Comments »

720-ปีเชียงใหม่          จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นการรับรู้ “2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเพื่อการประชาสัมพันธ์ถึงการที่ มีงานฉลองสมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ตลอดทั้งปีนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2559 เป็นปีครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 720 ปี จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่อ “2559 สมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เกิดความรัก และความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นการรับรู้ จำนวน 4 ครั้ง คือในวันที่ 20,27 มีนาคม และวันที่ 9,11 เมษายน 2559 เพื่อสร้างจิตสำนึก ความภาคภูมิใจ ในโอกาสครบรอบ 720 ปี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มการรับรู้ ประวัติการกำเนิดเมืองเชียงใหม่ สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลป์ หัตถกรรม ศิลปะ วัฒนะ ประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ และสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นเมืองมรดกโลก

สำหรับครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงกำเนิดเมืองเชียงใหม่สมัยอาณาจักรล้านนา การแสดงชุดรัตตนติงสาอภินวปุรี กิจกรรมจัดแสดงสาธิตวิถีชาวบ้านและกาดหมั้ว การแสดงฟ้อนโบราณ อาทิ ฟ้อนผีหลวง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนสาวไหม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก.