หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เตรียมรับเสด็จพระบรมฯ19-22ต.ค. พระราชทานปริญญาม.ราชภัฏเหนือ

Author by 7/10/14No Comments »

thainews180        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทน       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2557      ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต.ขี้เหล็ก      อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และผู้ดูแลรักษาความเรียบร้อยได้กำหนดลงพื้นที่     เพื่อเตรียมแผนรับเสด็จฯ ให้เป็นไปตามระเบียบด้วย

ทางด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 38 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 และการฝึกซ้อมใหญ่ไม่สวมครุย วันที่ 15 ตุลาคม และสวมครุย (ขานชื่อ)วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม

อนึ่ง ที่ประชุมจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้หารือถึงหมายกำหนดการ และแผนการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจะเสด็จมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ด้วย สำหรับวัดบ้านหลวง เป็นวัดดั้งเดิมของบ้านหลวง ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นมาช้านานของตำบลโหล่งขอด อยู่ติดเขตตำบลแม่หอพระของ อ.แม่แตง มีพระปลัดนพบุรี มหาวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะตำบลโหล่งขอด.