หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เทศบาลนครเชียงใหม่กวาดเมืองรับ วันพ่อแห่งชาติ-พร้อมถวายพระพร

Author by 3/12/14No Comments »

พัฒนาก่อนวันพ่อ      นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาของนครเชียงใหม่ขณะนี้มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งสะสางแก้ไข ทั้งเรื่องการจัดระเบียบการใช้ถนน ทางเท้า การดูแลคูคลอง ท่อระบายน้ำ จนถึงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามถนน หน้าอาคารร้านค้าทั่วไป ซึ่งนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีได้ประชุมกับผู้บริหารล่าสุดเห็นว่าจะต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้นครเชียงใหม่สะอาด เป็นที่รับรองการเดินทางมาท่องเที่ยว ตลอดถึงการมาประชุมสัมมนา และมาตรวจเยี่ยมราชการของส่วนกลาง จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของเมือง และทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเมษายน มีเทศกาลต่าง ๆ มากมาย ที่สำคัญคือวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา จึงต้องทำให้นครเชียงใหม่สะอาดสดใสเป็นพิเศษ

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงมอบให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าแขวงทั้ง 4 แขวง ร่วมกับเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ลงไปถึงพนักงานเทศบาลทุกระดับ เพิ่มความกระตือรือร้นในการเก็บกวาดขยะ มูลฝอย ปฏิกูล การล้างถนน ทางเท้า จัดระเบียบทางเท้าให้สวยงาม กรณีป้ายโฆษณาที่มีการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีการเก็บกวาดให้หมด ทั้งป้ายบนทางเท้า ติดเสาไฟฟ้า ป้ายแขวน และป้ายตู้ไฟที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหานี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการร้องเรียนมามาก ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกเก็บกวาดก็ยังมีการลักลอบติดตั้ง หรือติดตั้งโดยไม่ขออนุญาตอยู่เป็นประจำ เทศบาลจึงขอความร่วมมือเจ้าของ ผู้ประกอบการ และประชาชน หากพบป้ายที่ติดตั้งไม่เหมาะสมบริเวณหน้าอาคารร้านค้าควรเก็บออกหรือแจ้งเทศบาลทันที นอกจากนั้นในเรื่องการจอดรถตามตรอกซอยต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัย ก็เป็นปัญหา ซึ่งต้องร่วมมือกันดูแลแก้ไข และไม่ก่อปัญหา

อนึ่ง วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่จะร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย ณ วัดนันทาราม พร้อมกับล้างถนนสายหลักทุกสาย เวลา 15.00 น.จะมีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้ทุกชุมชนเพื่ออัญเชิญไปประดับตกแต่งชุมชนให้สวยงาม ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม เชิญชวนชาวชุมชนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกัน ณ ข่วงประตูท่าแพในภาคค่ำ พร้อมกับการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง.