หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองต้นเปาชวน แอ่วมหัศจรรย์กระดาษสา

Author by 12/02/16No Comments »

thainews180           เทศบาลเมืองต้นเปา  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่  คือ งาน “มหัศจรรย์ล้าน เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หมู่บ้านต้นเปา (ถนนวัฒนธรรมสายเก่า ก่อนถึงสี่แยกบ่อสร้าง) ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า เทศบาลเมืองต้นเปากำหนดจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 13 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หมู่บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรม ตลอดจนเป็นการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสานานาชนิด อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นเปา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น กระจายรายได้สู่คนในชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการและการสาธิตการทำกระดาษสา การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา การประกวดเทพีกระดาษสา การประกวดกลองสะบัดชัยและกิจกรรมภาคบันเทิงมากมายโดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ปะรำพิธีเปิดบ้านต้นเปา ซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นขบวนรถตกแต่งด้วยกระดาษสานานาชาติภายใต้แนวคิด “บุปผชาติ นามล้ำค่า 720 ปี นครพิงค์” ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองต้นเปา โทร. 053-3380489.