หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดถนนใหม่เข้ากองบิน ได้ฤกษ์ 5 เมย.ต้องมีบัตร

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180    นาย ธีระพงษ์ ขจรเดชากุล รักษาราชการแทน ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เปิดเผยว่า โครงการถนนตัดใหม่จากแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประตู  กองบิน 41 ด้านหลังตลาดต้นพะยอม ที่กรมทางหลวงเวนคืนที่ดิน และก่อสร้างทางเป็น 6 ช่องจราจรขณะนี้การดำเนินการสำเร็จลงแล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 10 ปี เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องมีการเวนคืนที่ดิน และการประสานงานเจรจากับกองทัพอากาศ เนื่องจากการจะสร้างทางตัดเข้าสู่เขตกองบิน ซึ่งต้องดูแลรักษาความปลอดภัยสูง รวมทั้งมีพระตำหนักตั้งอยู่ภายในด้วย แต่การก่อสร้างก็สำเร็จลงแล้ว ในส่วนที่เวนคืนที่ดิน ซึ่งจะเปิดใช้ทั้ง 6 ช่องจราจร แต่เวลาเร่งด่วนช่วง 06.00-09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น.ห้ามจอดรถช่องซ้ายสุด

ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเปิดเส้นทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในเวลา 07.00 น. วันอังคารที่ 5 เมษายน ศกนี้ หลังจากนั้น ผู้ใช้รถสัญจร สามารถใช้ทางได้เป็นวันแรก โดยรถที่จะผ่านเข้ากองบินได้เฉพาะรถที่มีบัตรเท่านั้น ผ่านเข้าออกได้เฉพาะเวลา 06:00-22:00 น. และห้ามหยุดจอดรถในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า 06:00-09:00 เย็น 15:00-18:00น.

อนึ่ง พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน 2559 กองบิน 41 จะเปิดให้ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะผ่านเข้าออกได้ตามเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้อง ตรวจบัตร เพื่ออำนวยความสะดวก และคลี่คลายปัญหาการจราจรบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ด้วย.