หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดนิทรรศการ….

Author by 7/09/12No Comments »

  เปิดนิทรรศการ…..รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 7 งานสัปดาห์โรคหูเสื่อม โรคซึมเศร้า และโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.