หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดศูนย์..

Author by 3/09/12No Comments »

เปิดศูนย์นายนิติธร เทพเทวิน ผอ.การศึกษานอกโรง เรียน พร้อมด้วย นายนรา เหล่าวิชยา  ผอ. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนจิตต์ภักดี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายศุภมิตร ฟูอนันต์ อิหม่ามประจำมัสยิดอัตตักวาและ ผอ. ร.ร.จิตต์ภักดี ต้อนรับ.