หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดใช้เป็นทางการสะพานจันทร์สม นครชม. ใช้งบ 8 ล้าน

    1      ชุมชนพุทธ-คริสต์-ฮินดู-อิสลาม  ผนึกพลังเปิดสะพานจันทร์สม ข้ามแม่น้ำปิงจากวัดเกตสู่กาดหลวง สองฝั่งปิดถนนทำบุญ ตั้งโรงทานฉลอง หลังสะพานถูกน้ำป่าซัดเสียหายต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วยงบประมาณ 8 ล้านกว่า ผบ.มทบ. 33 ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดให้ประชาชนใช้เป็นทางการ

หลังจากสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ สำหรับประชาชนเดินข้ามไปมาระหว่างท่าน้ำวัดเกตการามกับตลาดต้นลำไย-วโรรส ได้ถูก กระแสน้ำปิงเชี่ยวกรากพัดจนตอม่อทรุดพังเมื่อเดือน ต.ค. 2554 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้สั่งปิดสะพาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และตั้งงบประมาณราว 8.5 ล้านบาทก่อสร้างใหม่ กว่าจะสำเร็จใช้เวลาร่วม 5 ปี เนื่องจากติดปัญหาการเข้าไปก่อสร้างในเขตร่องน้ำของกรมเจ้าท่า กระทั่งมาเร่งดำเนินการต่อในปี 2558 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เดือน ก.ค. 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงร่วมกับชุมชนสองฝั่งแม่น้ำปิงทั้งแขวงกาวิละ และแขวงนครพิงค์ ชมรมพ่อค้าอินเดีย วัดเกตการาม วัดฮินดู และพราหมณ์ รวมทั้งมัสยิดอัลตักวาชุมชนวัดเกต จัดกิจกรรมต่างๆ และทำบุญวันเปิดสะพานจันทร์สมใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2559

โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.  นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และชาวชุมชนสองฝั่ง ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป จากนั้นเวลา 10.00 น. พล.ต.โกศล ประทุมชาติ ผบ.มทบ. 33 ร่วมกับนายเทศมนตรีฯ ทำพิธีทางศาสนา และเปิดสะพานจันทร์สมอนุสรณ์อย่างเป็นทางการ

นายทัศนัย กล่าวว่าการก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ อาจล่าช้าไปบ้างเพราะมีอุปสรรคดังที่ทราบดี แต่สามารถเปิดได้ในวันนี้ ทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ใช้สะพานสัญจรไปมาระหว่างถนนเจริญราษฎร์  (หน้าวัด เกตการาม)กับตลาดวโรรส-ต้นลำไยตั้งแต่บัดนี้

ด้าน นายชาตรี เชื้อมโนชาญ และนายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่พิธีเปิดงานเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะได้เชิญตัวแทนชาวชุมชนวัดเกต ชุมชนฝั่งตลาดหลวง ชมรมพ่อค้าชาวอินเดีย ตัวแทนครอบครัวโกสลาภิรมย์ ผู้สร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ตั้งแต่ปี 2507  ชุมชนพี่น้องชาวมุสลิมอัลตักวา มาร่วมออกร้านโรงทาน แจกอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานทั้งฝั่งวัดเกตการาม และฝั่งตลาดต้นลำไย ทำให้เห็นว่าเป็นความร่วมมือของชาวชุมชนทุกศาสนา ที่ได้เป็นเจ้าของ และใช้ประโยชน์สะพานแห่งนี้ร่วมกัน.