หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดให้นักเรียน – นักศึกษาทำใบขับขี่ เสาร์ที่ 3 พ.ค. ที่ขนส่งแม่เหียะ

Author by 1/05/14No Comments »

images     นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกำหนดเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ในวันเสาร์ที่  3  พฤษภาคม  2557  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการทั้งกรณีขอรับใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ทั่วไทย

นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ได้กำหนดรับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ทำหน้าที่ผู้ขับรถ, นายตรวจ, ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกำหนดอบรมและทดสอบในวันที่ 28-30  พฤษภาคม  2557

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ต้องยื่นเรื่อง ระหว่างเวลา 08.00-08.50 น. จากนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จึงจะทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียม รับใบอนุญาตขับขี่ภายในวันเดียว โดยผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่กรณีรถจักรยานยนต์ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนรถยนต์ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน เงินค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 155 บาท รถยนต์ชั่วคราว 205 บาท (รวมค่าถ่ายรูปเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเรียบร้อยแล้ว) ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือผู้จะเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  โทร. 053-270410 หรือที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง 081-7217999 ในวันและเวลาราชการ.