หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

เผยโลหิตขาดแคลนมาก ขนส่งชาญชัยชวนบริจาค

Author by 21/03/16No Comments »

thainews180        นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70  ปี  9  มิถุนายน  2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  2559 และวันที่  1  เมษายน  2559  เป็นวันข้าราชการพลเรือนและวันสถาปนากระทรวงคมนาคม  รวมทั้งวันที่  2  เมษายน  2559  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีพระชนมายุครบ  61 พรรษา  ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  2559  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการ “ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม  2559  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  (แม่เหียะ)    ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่  25  แล้ว  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน  ได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามและแจ้งเข้าร่วมบริจาคได้ที่ โทร. 053-278265 แอละ 081-7217999

ทางด้าน ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้โลหิตในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ฯ มีสำรองน้อยที่สุด เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม และการบริจาคน้อยลง ขณะเดียวกันก็ใกล้จะถึงเทศกาสงกรานต์ และห้วง 7 วันอันตรายจากการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตได้ทยอยเข้าบริจาคที่ธนาคารเลือดตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ธนาคารเลือดชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.