หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เผย10ข้าราชการ-พนักงานดีเด่น รับรางวัล“คนดีศรีนครพิงค์”ชม.

Author by 6/01/15No Comments »

thainews180      เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตร “คนดีศรีนครพิงค์” ประจำปี 2557 จำนวน 10 ราย โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรให้ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. นายสาคม สมหนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 2. นายวุฒิพงษ์ นามวงศ์ ครูชำนาญการ 3.น.ส.ศรินยา ดวงสัน ครูชำนาญการ 4.น.ส.สุพรรณพิลาศ ไชยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5.น.พ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล แพทย์ชำนาญการพิเศษ 6.นางศิริพร ผาสุขดี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ 7.นางวิภา กิจนาคะเกศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 8.นางพัชนี สุงิ้วงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ 9.นายธนวัฒน์ ติ๊บโสด พนักงานทั่วไป และ 10.นายอนุชา พิลาชัย พนักงานทั่วไป

สำหรับรางวัล “คนดีศรีนครพิงค์” มีการคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ ครู แพทย์ พยาบาล โดยให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นผู้เสนอ และมีคณะกรรมการคัดเลือกแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ จนถึงพนักงานทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมา ข้าราชการ และพนักงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด และหากมีผลงานโดดเด่นก็จะถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลระดับชาติจาก กพ.ด้วย.