หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เสนอจังหวัดพัฒนาคุณภาพ รถบริการทุกชนิด ฉลอง 720 ปี เชียงใหม่

Author by 7/11/15No Comments »

   พรชัย จิตรนวเสถียร copy             สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมเสนอจังหวัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ รถบริการทุกชนิด พร้อมจัดงบตัดชุดพื้นเมือง รองรับ AEC และฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ .แม่โจ้ เสริมศักยภาพคุณภาพมาตรฐานและบริการ หลังเกิดเหตุคนขับสี่ล้อแดงชกนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.58    นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เ ปิดเผยว่า วันก่อนตน พร้อมคณะกรรมการได้ลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าแม่โจ้ และผอ.สถานบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ในการนำนักศึกษาของไทยและเทศ จากจีน ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฯ มาจัดการฝึกอบรมอาชีพจริงด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ของภาคปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ให้ทราบถึงวิถีชีวิตธนบธรรมเนียบของชาวล้านนา ตลอดจนเพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC ขณะเดียวกัน นายพรชัย ได้นำเสนอให้ทาง ม.แม่โจ จัดทำหลักสูตรอบรมการให้บริการและภาษา แก่ผู้ให้ระบบขนส่งมวลชนทและรถบริการรถรับจ้างชนิดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยเสนอของบประมาณพิเศษจากคณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการสร้างมาตรฐานคุณภาพ และการบริการให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ โดยจะเป็นแนวทางการแก้ไขทั้งการป้องกันและปราบปราม กำหนดมาตรฐานอาทิติดชื่อ เจ้าของ ผู้เช่า และรูป  อัตราค่าบริการเป็นภาษาต่างๆ เพราะรถระบบขนส่งมวลชนทุกชนิดเป็นมัคคุเทศเป็นหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ภาคเอกชนต้องร่วมกันเดินหน้าเพราะปลายปีจะก้าวสู่ AEC และ ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่จะครบวาระ 720 ปีด้วย ที่ทุกฝ่ายจะร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของล้านนา ทั้งการพูดจาคำเมืองและการแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวล้านนา ทำให้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะภาคเอกชนจะร่วมขับเคลื่อนในด้านการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพ มาฐาน เกิดความประทับใจต่อการบริการ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ใบรับรองแล้วจะได้ชุดพื้นเมืองที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อสวมใส่.