หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แก้ปัญหาภัยแล้ง ตั้งศูนย์ฝนหลวงช่วยเกษตรกร

Author by 2/07/15No Comments »

       ดิสธร วัชโรทัย   เร่งทำฝนหลวงแก้ปัญหาฝนแล้ง รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมปลัดเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ พร้อมปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เผยที่เชียงใหม่ทำฝนหลวงได้ผลมีฝนตก 81 วัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นาย ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษที่ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ที่ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งรับผิดชอบในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในการเติมน้ำในเขื่อน และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วยเครื่องบิน 4 ลำ แบ่งเป็น เครื่องกาซ่า 2 ลำ และเครื่องบินคาราแวน 2 ลำ และที่ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วยเครื่องบิน 3 ลำ แบ่งเป็นเครื่องกาซ่า 2 ลำ ซีเอ็น 235 จำนวน 1 ลำ เพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยศูนย์ฝนหลวงพิเศษจะเริ่มขึ้นบินเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีอยู่เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงออกไปให้การช่วยเหลือประชาชน รวม 2 หน่วย ได้แก่ ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการขึ้นบินไปแล้ว 72 วัน รวม 295 เที่ยวบิน มีฝนตก 69 วัน และจังหวัดลพบุรี มีการขึ้นบินไปแล้ว 69 วัน รวม 216 เที่ยวบิน มีฝนตก 62 วัน

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มีการขึ้นบินไปแล้ว 97 วัน รวม 305 เที่ยวบิน มีฝนตก 81 วัน และจังหวัดพิษณุโลก มีการขึ้นบินแล้ว 98 วัน รวม 361 เที่ยวบิน มีฝนตก 86 วัน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ดำเนินการทำฝนหลวงได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำสารในวังที่มีปฏิกิริยากับเมฆทำให้เกิดปริมาณฝนที่มากขึ้น การส่งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำฝนหลวงมาให้คำแนะนำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การนำองค์ความรู้และแนวทางมาใช้ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน และที่สำคัญ คือ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย.