หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แจ้งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 19 -20 ก.ค.59

Author by 18/07/16No Comments »

งดขายเหล้า        เมื่อวันที่ 17 ก.ค.59  เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ร่วมสนทนาในรายการ ผวจ.ชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ มาตรการสร้างความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว และการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ขอให้ประชาชนระมัดระวังและขับขี่อย่างปลอดภัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนบนพื้นที่ห่างชนบทห่างไกล ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ การจัดงานวันรพีและการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 6-7 ส.ค. 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งที่ 28/2559 ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ม.6 หรือระดับ ปวช.3 รวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณของป่าไม้ให้มีความมั่นคงและถาวร ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2559 ณ บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว และจะจัดอีกครั้งในวันที่ 26 ก.ค. 2559 ณ บ้านกองแขกเหนือ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ 2016 ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-29 ก.ค. 2559 การให้บริการ PROMPT PAY พร้อมเพย์ เพื่อพัฒนาระบบชำระเงินและลดต้นทุนการใช้เงินสด อีกทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 2559 และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำความดี ทำบุญตักบาตร รักษาศีลเนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 19 และ 20 ก.ค. 2559.