หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แบงก์ชาติเตือนระวัง แบงก์ปลอมทำเนียนมาก

Author by 30/08/15No Comments »

ภาพประกอบรายงานคนข่าว      ภายหลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวธนบัตรใบละ 1,000 บาทแบบใหม่ (แบบ 16) เ มื่อเร็วๆ นี้ นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์  ผอ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่าปัจจุบันยังมีความพยายามจะปลอมแปลงธนบัตรออกมาหลอกลวงประชาชนตลอดเวลา ล่าสุดพบที่ อ.จอมทอง และตามอำเภอชายแดนทั่วไป

การปลอมแปลงธนบัตรออกมาปลอกประชาชน ถือเป็นภัยทางเศรษฐกิจร้ายแรง  ธปท.จึงต้องปรับเปลี่ยนนำธนบัตรใหม่ออกมาเพื่อยากแก่การปลอมแปลง ดังเช่นล่าสุดตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้นำธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) ออกใช้และเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธนบัตรชนิดราคาดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จึงออกแบบให้เรื่องราวในธนบัตร แสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ ซึ่งธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทเป็นธนบัตรสุดท้ายในแบบ 16 เนื่องจากได้ดำเนินการเปลี่ยนธนบัตรชนิดราคา 20 50 100 และ 500 บาทแล้ว

ธนบัตรใหม่นี้พัฒนารูปแบบให้สวยงาม และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตาสามารถตรวจสอบได้ง่าย สำหรับธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท มีลักษณะกว้าง 72 มิลลิเมตร และยาว 162 มิลลิเมตร สีโดยรวมเป็นสีน้ำตาล เช่นเดียวกับแบบปัจจุบัน แต่สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้   ทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรใหม่ได้จากสถาบันการเงินทุกแห่ง ทั้งธนาคารพาณิชย์ และธนาคารรัฐ ส่วนธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบ 15 นั้นจะทยอยเก็บฉบับที่ชำรุดคืน คาดว่าใน 1-2 ปี แบบ 16 จะเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมด.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน