หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แม่แจ่มประกาศเลิกเผาเศษวัสดุ ซีพี.ร่วมมือสร้างหมู่บ้านไม่เผา

Author by 1/03/16No Comments »

แม่แจ่มไม่เผาแล้ว          เมื่อเร็วๆ นี้ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านปลอดเผา” บ้านสบลอง  ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีนาย จอมกิตติ ศิริกุล  ผู้บริหารโครงการพิเศษ ประจำ สำนักประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  ผอ.สถาบัน อ้อผะหญา ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อุทยานแห่งชาติแม่โถ มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม ชาวบ้านสบลอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  เนื่องจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เกิดขึ้นเข้าขั้นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อ สุขภาพการดำเนินชีวิตของประชาชน เสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  อ.แม่แจ่ม จึงร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) และภาคีเครือข่ายจัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านปลอดเผา” ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาหมอกควัน โดยการส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านนำร่อง “หมู่บ้านปลอดเผา” บ้านสบลอง เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ตามหลักการจัดการวัสดุทางการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน โดยวิถีไถพรวน และให้เกษตรกรรู้จักนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และปศุสัตว์ เช่น การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ หรืออัดแท่งเป็นอาหารสัตว์

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผา ทั้งในส่วนของการเผาที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ป่า อันเป็นผลมาจากการหาของป่า หรือจงใจเผาเพื่อให้พื้นที่ป่าโล่ง การจุดไฟเผาเพื่อล่าสัตว์ และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเผาพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงต้องผนึกกำลังกันป้องปรามแก้ไขโดยด่วน.