หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แม่โจ้แถลงวันเกษตรชาติ ชู “คนไทยหัวใจเกษตร”

Author by 9/02/16No Comments »

thainews180               งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559  งานใหญ่ที่รอคอยใกล้เข้ามาทุกขณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมโชว์ไฮไลท์ กิจกรรมพิเศษ    ยกตัวอย่างบางตอนมาจัดแสดง ในงานแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ นายสุดเขต สกุลทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559      ภายใต้แนวความคิด. คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture  วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชน  มายุครบ 84 พรรษา ในปี 2560 และเพื่อ     เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  และเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี

งานนี้จะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย ทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการ กิจกรรม ประกวด กิจกรรมนันทนากรและศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษอีกมากมายคณะกรรมการจึงกำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผวจ.เชียงใหม่ร่วมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายและรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงข่าว พร้อมทั้งนำนิทรรศการผลงานเด่นไฮไลท์ของงานมาร่วมจัดแสดงรวมถึงกิจกรรมพิเศษ อีกหลายกิจกรรมที่นำมาโชว์ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ชมก่อนด้วย.