หน้าหลัก » ข่าวสังคม

โตโยต้า เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน ทำรองเท้าด้วยยางรถยนต์

Author by 9/04/15No Comments »

11092601_878660245490685_225019495_n copy   บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ทีมจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงานกันตนา รายการเรื่องจริงผ่านจอ ร่วมกันขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการอาสาเข้าช่วยเหลือชุมชน ผ่านโครงการ โตโยต้า คนจริงสร้างสุข  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ บ้านอูตูม-อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม โตโยต้า คนจริงสร้างสุข ในครั้งนี้ ทีมงานโตโยต้า จิตอาสา ได้ลงพื้นที่บ้านอูตูม อ.อมก๋อย โดยมีแผนช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลนรองเท้าสวมใส่ จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขผ่านองค์ความรู้ต่างๆ จึงได้ร่วมกันประดิษฐ์รองเท้าจากยางรถยนต์ที่เหลือใช้ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และจะมีการติดตามผลกิจกรรมต่อไปในภายหลัง หลังจากเสร็จกิจกรรม นายชัยพล จินดาศิลป์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด พร้อมผู้บริหาร ได้มอบรองเท้าที่ผลิต รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอูตูมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป00

จากความร่วมมือทั้งทีมงานและคนในชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญทำให้นำมาซึ่งสิ่งดีๆ ที่ก่อเกิดประโยชน์อย่างมากมาย.