หน้าหลัก » ข่าวสังคม

โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

Author by 20/04/15No Comments »

11082167_1848036482087374_5138397524730450908_o          สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ (9 เมษายน 2558) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ และนายสมหวัง บุญระยอง หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการฯ ได้มอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาเขต 1 ผอ.สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนชาว ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ได้ทรงริเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และคลังปัญญา ให้แก่นักเรียน เยาวชน ในการเสริมสร้างรักการอ่าน และเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาจากห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไปอีกยาวนาน.