หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ให้ความรู้…

Author by 17/02/13No Comments »

ให้ความรู้นายสง่า บัวระดก หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการสัมมนา การศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่ 58     ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่.