หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน สำหรับทุกชนชั้น ฉบับนี้ประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555**** “สิงห์ผยอง” เข้าเวรประจำการรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในสังคมทั่วภาคเหนือ

Author by 13/08/12No Comments »

ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน   นพ.วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ออกโรงร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ปลอดควันบุหรี่”โดยอาศัยมาตรการในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ต้องเคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน****เห็นสถิติตัวเลขแล้วน่าตกใจ ทั่วโลก “มหันตภัยควันบุหรี่”คร่าชีวิตผู้คนเฉลี่ยถึงปีละ 5 ล้านคน หรือประมาณ 5 วินาทีต่อ 1 คน โฟกัสมาที่ประเทศไทย มีผู้สังเวยชีวิตจาก “มหันตภัยควันบุหรี่”เฉลี่ยถึงวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน ที่ต้องลาลับโลกก่อนเวลาอันควร ***แต่ที่ “สิงห์ผยอง”ห่วงใยไม่น้อยไปกว่า “หมอวัฒนา” เนื่องจากเวลานี้มี นักสูบบุหรี่หน้าใหม่ อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นวัยคะนอง พบเห็นตามสถานบันเทิงเริงรมณ์ มีทั้งชาย-หญิง เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้นการสกัดกั้น “สิงห์อมควัน”ทางหนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานศึกษา ผู้นำชุมชุน ต้องรีบ จับเข่าคุยกัน ในการปฏิบัติ งานเชิงรุกอย่างเข้มข้นและจริงจัง****ความเคลื่อนไหวในสังคมประจำวันนี้   เวลา 09.00 น. ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช กลุ่ม เอ จำนวน 55 คน ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชฯ ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ภายในโรงพยาบาลฯ. ****  เวลาเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ ซิป้า   เปิดบ้านแนะนำ โครงการ นวัตกรรมวาณิชย์ ภาคค้นหา THAI IT TYCOON 2012 โดย เฉลิมพล ปุณโณทก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และอาจารย์จาก คณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่****เวลา 10.00 น.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ แถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยใน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ กองกิจการนักศึกษาอาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝากประชาสัมพันธ์ ****เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด รองรับประชาคมอาเชียน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่****เวลาเดียวกัน ผู้แทนสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เข้าพบ ชูชาติ กีฬาแปง รอง ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการสปริงนิวส์ ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2555ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่****เวลา 10.30 น.วรการ ยกยิ่ง รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กรรมการเทศบาล (ก.ท.จ.)เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่****เวลา 13.00 น.วรการ ยกยิ่ง รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ****เวลา 13.30 น.กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จัดบรรยายธรรมะเพื่อสุขภาพจิต สำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยนิมนต์ พระครูสุวิมล ธรรมรักษ์ วัดลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นองค์ปาฐกถา ณ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลฯ****เวลาเดียวกัน ฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่****เวลา 15.00 น.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 41 “นครพิงค์เกมส์” ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี****เวลา 18.45 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะ รอง ผวจ.และปลัด จ.เชียงใหม่ ร่วมในพิธี ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่****ก่อนปิดกรอบ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์จำนวน 8 คน จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ป่วย เอช.ไอ.วี เอดส์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

                                                                             สิงห์ผยอง