หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา 42 ปี บน รากฐานของความถูกต้องและชอบธรรม ฉบับประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 …***

Author by 1/08/12No Comments »

  ไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด   ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา 42 ปี  บน รากฐานของความถูกต้องและชอบธรรม ฉบับประจำวันพุธที่  1 สิงหาคม  2555 …***ในยุคที่อะไรต่อมิอะไรก็ แพง กันไปทั่วทั้งแผ่นดิน เห็นมีอยู่อย่างเดียวที่ ราคาถูก ก็ชีวิต ทหารหาญ ที่รับใช้ชาติอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตายกันสยองถี่ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ได้ค่าตัวกันไม่เท่าไร……**อยู่เหนือ หากวัดระยะทาง ห่างจากภาคใต้ไม่ใช่เล่น แต่ “ซ่อนคม” เชื่อว่า คนเหนือ รวมไปถึง คนไทย ทั้งแผ่นดิน หัวใจนั้นชิดใกล้ กับ ชาวใต้ และส่งแรงใจไปให้เสมอ…..**นี่ก็ ลุ้นระทึก กันอยู่ครับว่าปีนี้ น้ำจะท่วมประเทศไทย อย่างที่เคยท่วมชนิดวินาศสันตะโรเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ เพราะเข้าสู่ฤดูฟ้ามืดมัวหม่นเต็มตัวแล้ว เดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นได้รู้กัน……**ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 1 สิงหาคม) เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เวลา 07.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม คล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 18 ปี เช้ามีพิธีทางศาสนาตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป และรับฟังปาฐกถาธรรม โดย พระมหาไพศาล ฐานวฺฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ ในหัวข้อ “พุทธธรรมกับการบริหารชีวิต” จากนั้นบ่ายเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day, 10.30 น. อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะเข้าพบ อธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณบดีคณะเทคนิการแพทย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยฯ……**เวลา 18.30 น. ภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สินค้าดี 5 แผ่นดิน ถิ่นอีสาน” ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต วัฒนชัย ภูวกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด แจ้งมา   และเชิญ สื่อมวลชนร่วมงานทำข่าว……**วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมซึ่งปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาครูมืออาชีพสำหรับจัดการศึกษาสงเคราะห์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพภาคเหนือ” ซึ่งมีขึ้นที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว……**นี่ก็วันสุดท้ายในวันนี้เช่นกัน สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายและการบูรณาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” จัดขึ้นที่ห้องแกรนด์เซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว……**บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  เชิญ อินสม ปัญญาโสภา หัวหน้ากองบรรณาธิการ นสพ.ไทยนิวส์   ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในหัวข้อ “เลือกคนดีมีความสามารถ ฉลองราชฉลองไทย” ณ ห้องประชุมศรีนครพิงค์ ชั้น 3 สำนักงาน กกต.เชียงใหม่……**วันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับ มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมการค้าภายในจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่ของกินของใช้แพงทั้งแผ่นดิน อยู่ขณะนี้ ที่สนามโรงเรียนบ้านสามหลัง อ.ดอยหล่อ.                                                                            ซ่อนคม