หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ในประเทศ

Author by 25/07/12No Comments »

 รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา 42 ปี  บน รากฐานของความถูกต้องและชอบธรรม ฉบับประจำวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2555 …***ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 25 กรกฎาคม) เวลา 08.30 น. มล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เปิด “กาดนัดบริการ” ที่ลานอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัด นำหน่วยงานราชการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ต่อภาษีรถทั่วไทย เปลี่ยนใบขับขี่ 3 ปีเป็น 5 ปี ใบขับขี่ตลอดชีพเป็นแบบ “สมาร์ทการ์ด” ทั่วไทย….**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เวลา 08.30 น. คณะกรรมการด้านส่งเสริมศาสนาฯ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมีทุกส่วนงานนำเทียนฯ เข้าร่วมสมโภชในพิธีนี้ มี .ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  หลังจากนี้จะนำไปถวายตามวัดต่างๆ ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนำไปถวาย ณ วัดฝายหิน, 10.00 น. มีพิธี มอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี .ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท, 12.00 น. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกัน บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และเวลา 12.00 น. งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย  คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ  จัดการสัมมนางานวิจัย ครั้งที่ 9/2555   โดย .ทพญ.ภาพิมล ชมพูอินไหว และ Blonde Hair-PDA-Deafness-Sydactyly-Hypodontia Syndrome  โดย . พีรนิธ กันตะบุตร…..**ส่วนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “การขับเคลื่อนความปลอดภัยการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับลำไยสด” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักที่ห้องประชุมคัทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, 10.00 น. อ.ชุมพล รินคำ  ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกและปฏิทินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ห้องประชุม 80 ปีแม่โจ้สำนักงานอธิการบดี และเวลา 09.00-15.00 น. งานอนามัยและพยาบาลฯ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญผู้ที่มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่อาคารเทิดกสิกร ม.แม่โจ้….   ที่  โรงพยาบาล สวนปรุง 08.30-15.00 น. แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ จิตแพทย์นำทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการตรวจรักษา  และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง และ  15.30-16.00 น. ฝ่ายสุขศึกษาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่ ชวนชมรายการ ชีวิตนี้ยังมีหวัง ที่เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน ดำเนินรายการ โดย วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์…..**09.00-21.00 น. วันนี้จนถึง 27 กรกฎาคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย” ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่วาง.