หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไทย – ยูนนานจับมือ ปราบให้สิ้นยานรก

Author by 1/06/16No Comments »

 2         รมว.ยุติธรรม เป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือด้านยาเสพติด ไทย-ยูนนาน เพิ่มประสิทธิภาพล้างยาเสพติดทุกด้าน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.59 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว. ยุติธรรม พร้อมด้วย MR.DONG JIALU รองอธิบดีกรมรักษาความสงบสาธารณะ  มณฑล ยูนนาน กระทรวงรักษาความสงบสาธารณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 เพื่อประสานความร่วมมือกันควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการลงนามครั้งนี้มีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายร่วมในพิธีจำนวน มาก โดยฝ่ายไทยนำโดยนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษา ป.ป.ส.นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ ด้านฝ่ายมณฑลยูนนาน สปป.จีน มาร่วม 14 คนนำโดย Mr.Zhu Ximing Director of International Cooperation Division of NC Bureau of YPPSD (ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ป.ป.ส. มณฑลยูนนาน) ที่เป็นผู้ลงนาม โดยเป็นผลสืบเนื่องจากคณะของ รมว.ยุติธรรมของไทยไปเยือนก่อนหน้านี้และขยายความร่วมมือในการร่วมมือแก้ไข ป้องกันปัญหาเสพติดของภูมิภาคมากขึ้นในทุกๆด้าน

ทั้งนี้ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด จำเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างกันทุกด้าน มีทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกลุ่ม ขบวนการค้า เส้นทางลำเลียง การสืบสวนทางการเงิน การปราบปรามสกัดกั้น การตรวจพิสูจน์ การบำบัดฟื้นฟู และอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การขจัดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป   ภายใต้หลักของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตร เคารพต่ออำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน เชื่อว่า ข้อกังวลต่างๆด้านยาเสพติดจะดีขึ้นทั้งเรื่องสารตั้งต้นเส้นทางลำเลียงขบวนการที่สำคัญเป็นต้น.