หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฝาง เตือนคนแอบอ้างเก็บเงิน

Author by 23/03/16No Comments »

thainews180      นายจำเริญ พุทธอารีย์ ผู้จัดการ    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยผ่าน สวท.ฝางว่า ขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ PEA โดยแต่งกายคล้ายพนักงาน และแอบอ้างว่าเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่งดจ่ายไฟ แจ้งจะทำการงดจ่ายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟที่เกินกำหนดชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยจะเสนอตัวหากฝากเงินค่าไฟไปชำระในขณะนั้น จะไม่ถูกงดจ่ายไฟฟ้า พร้อมออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ หรือแอบอ้างเป็นพนักงานเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าในรายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้มิจฉาชีพจะแจ้งจำนวนเงินค่าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด เนื่องจากปัจจุบัน PEA ไม่มี นโยบายให้พนักงานออกเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง แต่ได้มีการว่าจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อ ออกใบแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า       เท่านั้น

สำหรับการชำระค่าไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถชำระได้ที่ สำนักงาน PEA ใกล้บ้านท่าน หรือชำระค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริการ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ไปรษณีย์ไทย, หรือช่องทางอื่นๆ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถศึกษาช่องทางรับชำระค่าไฟฟ้า ได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า PEA Call Center โทร. 1129 หากประชาชนพบเห็นกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ PEA ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หรือแจ้งพนักงาน PEA ในพื้นที่ก็ได้ เพื่อจะเร่งติดตามบุคคลที่ชอบแอบอ้างหากินโดยมิชอบ และตวามเสียหายต่อการไฟฟ้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.