หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไลออนส์ 310 แจงผลประชุม ปีหน้าเชียงรายรับเจ้าภาพใหญ่

Author by 28/03/16No Comments »

สรปผลประชุมไลออนส์        ไลออนจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ประธานฝ่ายพิธีการ เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ครั้งที่ 50 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา โดยมีไลออนพัชร งามเสงี่ยม ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ เป็นประธานอำนวยการ และไลออนชาตรี เลิศสิริมงคลชัย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่  ได้แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกตั้งเป็นที่ยุติ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2559-60 คือ ไลออนดร.พีระวัฒน์ธัมอุทัยพร สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพฯ ส่วนผู้ว่าการไลออนส์ปี 2559-60 ทั้งหมด 6 ภาคได้แก่ ภาค A1ไลออนประพันธ์ มานวธงชัย สโมสรไลออนส์สวนสุนันทา นนทบุรี ภาค A2ไลออนสมศักดิ์ แสงนิภา สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ภาค 310 B ไลออนทรงพล เตชะอนันต์ตระกูล สโมสรไลออนส์สงขลา ภาค 310 C ไลออนพยนต์ กุลธนพานิช สโมสรไลออนส์บางปลาสร้อยชลบุรี ภาค 310 D ไลออนมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ สโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพฯ ภาค 310 E ไลออน ดร.เขมิภา โฆษะกิติกุล สโมสรไลออนส์สุรนารี

ส่วนรองผู้ว่การคนที่หนึ่งรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย ภาค 310 A1 ไลออนอุฬาร ชูศิริ สโมสรไลออนส์วังหลังหลักสี่ กทม. A2 ไลออน ปริญญา อ่อนเอี่ยม สโมสรไลออนสัมพันธวงศ์ กทม. 310Bไลออนร.ท.สมมาตร อ่อนวงศ์ สโมสรไลออนส์ภูเก็ต 310 C ไลออนสุภา มานะธัญญา สโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 310 D ไลออนมงคล ธนปิยานนท์ สโมสรไลออนส์พระนคร กทม. และ 310 ไลออนเทพวรรณ ม้าประเสริฐ สโมสรไลออนส์รัชโยธิน

รองผู้ว่าฯคนที่ 2 ภาค 310 A1 ไลออน วิธพล เลิศพงเผ่า สโมสรไลออนส์นนทบุรี A2 ไลออนพิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล สโมสรไลออน พลับพลาชัย กทม. 310Bไลออน วิชา สว่างอารมณ์ สโมสรไลออนส์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 310 C ไลออนโรจน์ ทองวานิช สโมสรไลออชลบุรี 310 D ไลออนพรรณลักษณ์ ศรีกิตติเกษม สโมสรไลออนส์พระราม 9 ริเวอร์ กทม. และ 310 E ไลออน      รัชดาวัล์ กิตติอมรพงศ์ สโมสรไลออนส์นาแก นครพนม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบธงให้สโมสรไลออนส์ใน จ.เชียงรายเป็นเจ้าภาพประชุมครั้งต่อไปในปีหน้า.