หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

Author by 9/08/12No Comments »

 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวนดอกร้อยดวงใจ … เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”  ให้บริการคลินิกวัยทองและปัสสาวะเล็ดในสตรี  วันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕     เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ที่โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทยศาสตร์

“ฅนเป็นข่าว”   หน้า ๔ “ไทยนิวส์” นสพ.รายวันภูมิภาค  รับรางวัล “จริยธรรมดีเด่น”  จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ๓ ปีซ้อน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  และรางวัล “บทบรรณาธิการดีเด่น”  ประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับนี้-ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๕  ตรงกับวันศุกร์  แรม ๘ ค่ำ  เดือน ๑๐  เหนือ   ปี๋เต่าสี  จุลศักราช ๑๓๗๔ พิมพ์จำหน่ายเป็นปีที่ ๔๓ “ทิพยเนตร” เข้าเวรรายงานข่าวสังคมในรอบสัปดาห์ …*** เปิดบัญชรด้วยพุทธศาสนสุภาษิต ในบท  ตุฏฺฐี  สุขา  ยา  อิตรีตเรน   ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า  “ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้  นำสุขมาให้ “ ( จาก  ขุ. ธ. ๒๕/๕๙  ) …*** วันนี้ (๑๐ ส.ค.) เวลา ๑๓.๓๐ น.  มหาวิทยาลัยนางาซากิ  ญี่ปุ่น ส่งแพทย์มารับการฝึกอบรมที่หน่วยโรคติดเชื้อ  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทย์ มช.  รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  คณบดีฯ ต้อนรับ …*** วันนี้เช่นกัน  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร  พร้อมด้วย  พญ.อุษณีย์ แสนหมี่ และ   พญ. อินทิรา  ศรีประเสริฐ  เสวนาหัวข้อ  “หญิงวัยทองและปัสสาวะเล็ดในสตรี”  ที่ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทยศาสตร์  สตรีสูงวัยที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ดกลั้นไม่อยู่  ควรไปฟัง  ไม่เสียค่าใช้จ่าย …*** หอการค้า จ.เชียงใหม่  ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่    จัด “ฟ้อนเล็บล้านนา  น้อมถวายสักการะพระราชชายา เจ้าดารารัศมี”  พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่สากล  และเทิดพระเกียรติ   พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณรงค์  คองประเสริฐ  ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่  เชิญผู้สนใจไปชมฟรี  ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  ถนนพระปกเกล้า  ๑๖ ส.ค.นี้  เวลา ๑๗.๐๐ น. …*** สนองนโยบายกรมสุขภาพจิต  พญ.หทัยชนนี  บุญเจริญ  จิตแพทย์ รพ.สวนปรุง  นำทีมสุขภาพจิตให้บริการตรวจรักษา  พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ  ที่ รพ.แม่จัน อ.แม่จัน  เชียงราย ๒๔ ส.ค.นี้  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต  เตรียมรับบริการได้ …*** ฉบับนี้งด “คำบ่ะเก่า”  ล้านนา  พบกันใหม่วันศุกร์หน้า.