หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดงาน

Author by 13/08/12No Comments »

        เปิดงานมล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานลานนา พฤกษา ชาติ ครั้งที่ 31 โดยมี นายทัศนัย                    บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผู้ที่รับรางวัลการประ กวดต่างๆ ณ สวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟ ชม.