หน้าหลัก » ข่าวสังคม

วันแม่

Author by 15/08/12No Comments »

          วันแม่รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.