หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ที่ระลึก… นายไมตรี ศิริวัฒน์ปิติวงศ์ นายกสมาคมโผวเล้ง เชียง ใหม่

Author by 18/08/12No Comments »

ที่ระลึกนายไมตรี ศิริวัฒน์ปิติวงศ์  นายกสมาคมโผวเล้ง เชียง ใหม่ ร่วมถ่ายรูปกับ มล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ หลังจากร่วมพิธีรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ รร.ดิเอ็มเพรส ชม.