หน้าหลัก » ข่าวสังคม

บริการชุมชน… รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Author by 25/08/12No Comments »

บริการชุมชน รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 6 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อ 24 ส.ค. 55.