หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สืบสาน…นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Author by 27/08/12No Comments »

สืบสานนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทและชนเผ่า พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคคลที่กระทำความดีภายใต้โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ประจำปี 55 ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่.