หน้าหลัก » ข่าวสังคม

Author by 30/08/12No Comments »

แม่ของแผ่นดินนายสุรพล สัตยารักษ์ นายอำเภอแม่ริม เชียงใหม่ เป็นประธานทอดผ้าป่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะข้าราชการ ในอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย คณะศรัทธาสาธุชน ร่วมด้วย ณ วัดท่าไคร้ อ.แม่ริม เชียงใหม่.