หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สัญจร..

Author by 6/09/12No Comments »

                สัญจรดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสัญจร ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง   ร่วมประชุม ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่.