หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สิ้นพระครูพิศาลฯ วัดมหาวันลำพูน

Author by 25/01/17No Comments »

     1           คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนอาลัย สิ้นอีกรูป เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน พระครูพิศาลธรรมนิเทศก์  เจ้าตำนานพระรอดวัดมหาวัน อดีต ผจก.เมธีวุฒิกรอาพาธมานาน ล่าสุดได้ละสังขาร ด้วยวัย 72 ปี เจ้าคณะจังหวัดนำคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนร่วมสรงน้ำศพบ่ายวันพุธ ตั้งบำเพ็ญกุศลวัดมหาวันเบื้องต้นก่อน 7 วัน

ข่าวเศร้าในวงการคณะสงฆ์หนเหนืออีกครั้ง โดยเมื่อเช้าวันที่ 25 มกราคม 2560 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ได้แจ้งข้อความในโซเชียลมีเดียว่า เมื่อเวลา 00.45 น. วันใหม่ที่ 25 มกราคม 2560 พระครูพิศาลธรรมนิเทศ ก์  อายุ 72 ปี พรรษา 51 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ วัดมหาวัน ขอถวายความอาลัย และเสียใจไว้ ณ ที่นี้ด้วย ต่อมาตอนสายวันเดียวกัน คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนได้ร่วมกันเชิญศพลงจากกุฏิ ไปจัดตั้งรอพิธีถวายน้ำสรงศพ ณ วิหารของวัดมหาวัน ที่กำหนดไว้เวลา 16.00 น. โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีเจ้านายฝ่ายเหนือสกุล ณ ลำพูน ที่เป็นลูกศิษย์ และศรัทธาประชาชนไปร่วมถวายอาลัยตั้งแต่ก่อนเที่ยงวัน เบื้องต้นหารือว่าจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ 7 วัน แล้วปิดศพหรือกำหนดการอย่างอื่นตามมา

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวว่า หลวงพ่อพระครูพิศาลธรรมนิเทศก์ อาพาธมานานพอสมควร ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา มีอาการทรุดหนัก เจ้าคณะจังหวัด และคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ได้พากันเข้าเยี่ยมอาการเป็นครั้งสุดท้าย กระทั่งได้ทราบข่าวตอนดึกว่าพระคุณท่านละสังขารไปแล้ว ส่วนประวัติอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน โดยสังเขป เดิมชื่อ เจริญ โชติธโร เกิดที่บ้านห้วยน้ำดิบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน การศึกษานักธรรมเอก เปรียญธรรม 3 ประโยค มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมธีวุฒิกร อุดมศึกษาจบการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่านเป็นพระนักการศึกษา นักการเผยแผ่ เป็นพระนักเทศน์ อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน หลังสุดเป็นผู้จัดการโรงเรียนเมธีวุฒิกร ก่อนจะรับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมือง และได้อาพาธลงหลายโรค อาทิ  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมะเร็ง จนถึงมรณภาพในที่สุด

สำหรับวัดมหาวัน พระครูพิศาลธรรมนิเทศ มาอยู่ตั้งแต่เป็นสามเณร และได้เป็นเจ้าอาวาส ถือเป็นวัดที่มีตำนานอันเก่าแก่ มีอายุกว่า 1,300 ปี เป็นแหล่งพระรอดหลวงชื่อดังของประเทศไทย สมัยพระนางจามเทวี กษัตรีย์เมืองลำพูน ทรงสร้างอารามและฝังกรุพระรอดหลวง พระรอดพิมพ์ต่างๆไว้จำนวนมาก ปัจจุบันวัดมหาวันเป็นที่มาศึกษา ท่องเที่ยว และค้นคว้าเรื่องราวของพิมพ์พระรอดหลวง และพระรอดเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง.