หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

กรมพลังงานจัดสัมมนาสองแควปรับปรุงข้อมูลศักยภาพด้านขยะ

thainews180กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานจัดสัมมนาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะที่จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายกุศล  ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงานกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท เอสทีเอฟอี จำกัด จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการขยะมูลฝอยที่ดำเนินการในปัจจุบันปริมาณขยะที่ถูกใช้ในการผลิตพลังงานแล้ว และปริมาณขยะที่เหลืออยู่จริงทั่วประเทศและแนวทางและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงาน

นายกุศล  ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่าสำหรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของโลกและ การเพิ่มของจำนวนประชากรขยะมูลฝอยได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการแก้ไขซึ่งการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปของพลังงานไฟฟ้า และ ความร้อนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะได้เป็นอย่างดีเพราะขยะสามารถนำมาผลิตพลังงานได้เกือบทั้งหมดหากมีการคัดแยกที่ดีนอกจากนี้ขยะนับเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ดี และ มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ อนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดการสัมมนา เพื่อ ดำเนินการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ รวมถึงการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และ ความร้อนในการกำหนดนโยบาย และมาตรฐานในการส่งเสริมการผลิตพลังงานขยะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือกของประเทศไทยต่อไป.