หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

คืนผืนป่าอุทยานแม่เหียะในโมเดลแก้ปัญหา มติให้สำรวจหากขายที่ถือผิดเงื่อนไข

Author by 21/09/14No Comments »

 thainews180         ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่อุทยานดอยสุเทพปุย ที่ประชุมมีมติเสนอให้มีการสำรวจ จำนวนผู้ถือครอง และจำนวนผู้บุกรุก หากมีการนำไปขาย ถือว่าผิดเงื่อนไข ต้องคืนพื้นทีให้ทางราชการ ส่วนคนซื้อมีความผิดตามกฎหมาย เตรียมเชิญเจ้าของผู้ถือครอง มาทำความเข้าใจ     พร้อมเสนอบ้านแม่เหียะ หมู่ 3 เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหา  

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 ก.ย.57 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหา การบุกรุกทำลายป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย  โดยมี นายอัมพร ปานมงคล หน.อุทยานดอยสุเทพปุย นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 40 คน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กล่าวว่า ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า รัฐบาลถือว่า เป็นงานเร่งด่วน ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ก่อนที่ป่าไม้ในประเทศเราจะไม่เหลือ ซึ่งขณะนี้ป่าไม้ในประเทศของเรา เหลือน้อยมาก ตนได้เดินทางไปประชุมที่ กทม.ได้รับนโยบาย จากท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือการดูแลแก้ปัญหา เรื่องการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการ ซึ่งตนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่า เห็นควรจะดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าวว่าจะเป็นไปในแนวทางไหน

ทางด้าน นายอัมพร ปานมงคล กล่าวว่า ปัญหาการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถ ที่จะแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ทุกฝ่ายจะมาช่วยกันแก้ปัญหาคาดกว่า การแก้ปัญหาคงจะมีความคืบหน้า อย่างแน่นอน ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอแนะการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย โดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เสนอแนะให้มีการสำรวจ ผู้ครอบครองปัจจุบันว่ายอดที่แท้จริงทั้งหมดมีเท่าได มีผู้บุกรุกเพิ่มเท่าไดโดยขอให้ทางอุทยาน เป็นผู้สำรวจผู้ถือครอง รวมถึงผู้บุกรุกทุกรายว่ามียอดเท่าไหร่ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ผู้ถือครองคนเดิม หากนำไปชื้อขายให้ถือว่า ผิดเงื่อนไขในการเป็นเจ้าของ ต้องคืนพื้นที่ให้อุทยานส่วนผู้ที่ถือครอง ก็ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนผู้ที่บุกรุกรายใหม่ รวมถึงผู้ที่สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทางอุทยานจะได้ดำเนินการทางกฎหมาย เบี้องต้นให้แจ้งเจ้าของรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปออกไปหากยังไม่ยอมรื้อทางอุทยานก็จะเป็นผู้รื้อถอนเอง โดยเจ้าของผู้ครอบครอง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายเป็นลำดับต่อไป

ขณะเดียวกัน นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ กล่าวในตอนท้ายว่า หากจะมีการดำเนินการ ทางกฎหมายอย่างเข้มข้นก็กลัวว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบหลายฝ่าย ทุกฝ่ายควรจะหาทางออก ที่พอจะยอมรับกันได้ โดยที่ประชุมเห็นควรว่า เบึ้องต้นเห็นควรให้บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ เป็นพื้นที่นำร่อง ในการแก้ปัญหา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหนังสือเชิญไปยังผู้ถือครองพื้นที่ ที่อยู่ในเขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุยทุกราย มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้แจ้งให้ผู้ครอบครองพื้นที่ทุกรายให้ทราบว่า พื้นที่ๆทุกคนที่ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวนั้น ไม่ถูกต้องผิดกฎหมาย ยกเว้นผู้ที่ถือครองก่อนที่จะมีการออกกฎหมายอุทยานกั้นพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นควรตามที่ทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการเชิญผู้ที่ถือครองพื้นที่ทุกรายเข้าร่วมประชุมหาทางออก ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่เหียะรับเป็นเจ้าภาพในการประชุมโดยวันเวลาที่จะประชุม จะได้มีการกำหนดอีกครั้ง หากได้ผลประการประชุมได้ข้อยุติอย่างไรคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็จะได้มีการร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางออก ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว    ในการประชุมครั้งหน้าต่อไป.