หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ถอนพื้นที่พืชสวนโลก-ไนท์ซาฟารี ออกจากเขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย

Author by 4/11/14No Comments »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาพื้นที่สูง (กาแล) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเพิกถอนพื้นที่ส่วนราชการออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และนายจงคล้าย วรพงษธร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขึ้นมาประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ว่าคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้าง เพื่อให้การทำงานเร่งรัดเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว พื้นที่ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องเพิกถอน ส่วนพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์อยู่จะเพิกถอนอย่างไร ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์(พืชสวนโลก) และที่ตั้งสถาบันพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งจะต้องตรวจสอบพื้นที่ และเอกสารให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานราชการได้ใช้พื้นที่อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ

นายจงคล้าย วรพงศธร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพิจารณาครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นที่บุกรุกของราษฎร และกลุ่มนายทุนที่บ้านแม่เหียะใน ซึ่งทางจังหวัดได้เคยแจ้งประกาศให้มีการพิสูจน์สิทธิ์กรณีผู้ครอบครองไปแล้ว และพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปโดยผิดเงื่อนไข 58 แปลง ที่ถือว่าไม่มีสิทธิครอบครองจากทั้งหมด 116 แปลง กำลังจะประชุมเพื่อเสนอให้ ผวจ.เชียงใหม่ลงนามคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ โดยจะให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยติดป้ายประกาศไว้ หากดื้แพ่งก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.