หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

น้ำพุร้อนฝางต้นแบบ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี

Author by 13/01/16No Comments »

thainews180            อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาผลการนำความร้อนใต้พิภพมาใช้ในการปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝางถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งแรกที่นำพลังงานความร้อนมาใช้ในการปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาผลการนำความร้อน(น้ำร้อน)ใต้พิภพมาใช้ในการปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน และเกษตรกร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้นำเอาพลังงานความร้อนมาใช้ในการปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยได้จ่ายและขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2531 และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งยังเป็นจุดศึกษาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตด้วย

ทางด้านนายพิทักษ์ มะโนเกี๋ยง หัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง กล่าวว่า นอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝางจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน และนำเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว น้ำร้อนที่ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้ายังส่งไปห้องอาบน้ำแร่ และห้องอบไอแร่ ของอุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังนำพลังงานความร้อนดังกล่าวมาทำการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง.