หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ปตท. จับมือ สวพ. มช. นำ CBG แบบ Water Scrubbing

ส่องโลกปตท. จับมือ สวพ. มช. นำ CBG

แบบ Water Scrubbing

สู่การใช้งานเชิงพาณิชย์แห่งแรกในไทย

           นายวิจิตร แตงน้อย   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  และ รศ.ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลงสิทธิและการแบ่งปันผลประโยชน์ ของการจำหน่ายปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ด้วยเทคโนโลยี Water Scrubbing  ณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557

โดยข้อตกลงดังกล่าว เป็นไปเพื่อรองรับการขยายผลหน่วยปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรก โดยมีแผนนำร่องติดตั้งระบบผลิตไบโอมีเทนแห่งแรก ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักลงทุน หน่วยงาน หรือบริษัทผู้สนใจลงทุนในระบบผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ทางสถาบันพลังงาน มช. หรือ สวพ.มช. พร้อมให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาและติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ โทรศัพท์ 053-942007 ต่อ 310-311 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.erdi.cmu.ac.th