หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ฟื้นน้ำตกห้วยแก้ว รวมพลังทำฝายตามรอยในหลวง

Author by 16/05/16No Comments »

 สร้างฝาย               ยังเดินหน้ารวมพลังทำฝายตามรอยในหลวง ฟื้นผืนป่าและธรรมชาติน้ำตกห้วยแก้ว-มณฑาธาร เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต้นแบบประชารัฐ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 59 พ.ท.อดิศร เรืองรุ่ง ผบ.พัน.พัฒนา 3 ได้สนับสนุน กำลังพลจำนวน 20 นาย ร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชน พัน.พัฒนา 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฟื้นฝายตามรอยในหลวง โดยมีนายพันธ์วัสย์ กรรณกุลสุนทร ประธานเครือข่ายตามรอยในหลวง หน่วยทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ป่าไม้ หน่วยงานรัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงเชียงใหม่ และเครือข่ายประชาชนจิตอาสากลุ่มต่างๆ จำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ขุดลอกฝาย ณ บริเวณน้ำตกมณฑาธาร เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   บรรยากาศเป็นไปอย่าง อบอุ่นชื่นมื่น

โครงการฯได้กำหนดการฟื้นฟูซ่อม ฝาย ในห้วงวันที่ 5-20 พ.ค.59 ไว้จำนวน 21 ฝาย และได้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว 15 ฝาย เริ่มเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2559 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และคณะมาร่วมกิจกรรม และเป็นต้นแบบประชารัฐอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 89 พรรษา และการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 นักษัตร 720 ปี ของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหาร ราชการ เอกชนและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ

สำหรับกิจกรรมตามโครงการฟื้นฝายตามรอยในหลวง ที่เครือข่ายตามรอยในหลวง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหลายฝ่ายร่วมกันดำเนินการขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ค.59 และวันที่ 15 และ 22 พ.ค.59  เพื่อทำให้ฝายชะลอน้ำที่ตั้งอยู่ตาม ลำน้ำห้วยแก้ว ที่เป็นต้นน้ำสำคัญเขตเมือง มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามเช่น น้ำตกมณฑาธาร น้ำตกห้วยแก้ว ที่ปัจจุบันน้ำแห้ง ทั้งนี้เพื่อให้ลำห้วยอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานสำหรับชะลอกักเก็บน้ำ  และคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า  หลังจากที่ในช่วงฤดูแล้งปีนี้ต้องเผชิญปัญหาความแห้งแล้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีจนทำให้ลำน้ำห้วยแก้วแห้งขอด.