หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

มล.ปนัดดาติดตามผลปฏิบัติการฝนหลวง

Author by 28/03/16No Comments »

1936521_1594479267541564_6767762180376957252_n                           รมต.ประจำสำนักนายกฯ”มล.ปนัดดา”ตรวจเยี่ยมฝนหลวงเหนือให้กำลังใจช่วยแล้ง-หมอกควัน ภาพรวมทำตามแผนแต่ยังไม่ได้ตามเป้าเพราะร้อนจัดความชื้นไม่ถึง

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.59 มล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปติดตามผลปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพาผอ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เข้าร่วมการรับฟังแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ โดยมี น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน จากการรายงาน พบว่า ในระยะนี้มีความเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ฝนตก เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ไม่เพียงพอต่อการทำฝนหลวง ปริมาณความชื้นที่เหมาะแก่การทำฝนหลวง เมื่อทำแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกคือ ต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ 60% ประกอบกับขณะนี้มีหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและจุดความร้อน หรือ Hotspot ในประเทศเพื่อนบ้านมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับจ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน ก่อนที่ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้ขึ้นเครื่องบินฯ  ตรวจให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามภารกิจ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงมีภารกิจ รวม 2 ภารกิจ ดังนี้ 1. การดัดแปรสภาพอากาศ ด้วยเทคนิคสารละลายยูเรียด้วยเครื่องบินกาซ่า 2 ลำ ปฏิบัติ เหนือพื้นที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ฝุ่นควันลอยขึ้นมาขังในกลุ่มเมฆถึงความสูง 9,000-9,500 ฟุต หลังปฏิบัติการฝุ่นควันจางลงเล็กน้อย เมฆเริ่มก่อตัวเพิ่มมากขึ้น2.การปฏิบัติการทำฝนเมฆอุ่นด้วยเครื่องบินกาซ่า 2 ลำ และการทำฝนเมฆเย็นด้วยเครื่องบิน Super King Air 1 ลำ โดยผลการปฏิบัติการที่ผ่านมา มีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เป้าหมาย เมฆคิวมูลัสและเมฆเมฆคิวมูโลนิมบัส(CB, เมฆก่อตัวทางตั้ง, เมฆฝนฟ้าคะนอง) ยังมีแนวโน้มการพัฒนาเติบโตได้ดี

สำหรับแนวโน้มวันนี้มีโอกาสเกิดฝนและพายุฤดูร้อนหรือพายุลูกเห็บ โดยเฉพาะตอนล่างของภาคเหนือ    (ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์) กับมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ ประกอบกับทิศทางลมเป็นลมตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้ จะนำความชื้นจากทะเลเข้ามามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดเมฆและฝนได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคาดหมายปัญหาหมอกควันจะคลี่คลายลงไปในระยะอันใกล้นี้ เนื่องจากเริ่มมีโอกาสเกิดฝนทางตอนล่างของภาค จะขยับเลื่อนขึ้นมาทางตอนบนในระยะถัดไป

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลมีความห่วงใย เรื่องปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควัน กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน จากการรับฟังรายงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทำให้ทราบว่า ระยะต่อจากนี้ไปจะมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้น ฝนจะเริ่มโปรยลงมาในหลายพื้นที่ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังของทุกภาคส่วนที่ผ่านมา ส่งผลให้จุดความร้อน หรือจุด Hotspot ลดลง ในด้านการป้องปรามของเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป.